Aktien

KebNi har gett ut aktier i två aktieslag, onoterade A-aktier samt noterade B-aktier. Det finns 295 302 A-aktier samt 30 861 664 B-aktier med ett kvotvärde om 0.06846995093227 kronor per aktie. A-aktierna berättigar till tio röster per aktie och B-aktierna till en röst per aktie. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar

KebNis aktie är sedan den 29 januari 2014 listad på NGM Nordic SME.

Handelsinformation

Aktiens kortnamn:  KEBNI B
Aktiens ISIN-kod: SE0012904803

För att följa aktien på NGMs hemsida klicka här. 

NGM Nordic SME

Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag för notering och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är noterade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.

Mentor

FNCA
info@fnca.se
Tel: 08-528 00 399

IR-Kontakt

Carsten Drachmann IR-kontakt
+45 4063 4036 carsten.drachmann@kebni.com

Prenumerera på våra nyheter