Ägarförteckning

Ägarförteckning per den 1 juni 2020

Aktieägare Antal A-aktier Antal B-aktier Kapital (%) Röster (%)
Allgon AB 0 2 500 000 7,49% 6,94%
Avanza Pension 0 2 040 088 6,12% 5,66%
Formue Nord A/S 0 1 750 000 5,25% 4,86%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 0 1 686 609 5,06% 4,68%
ReQuTech AB 0 1 600 000 4,80% 4,44%
Ålandsbanken AB 0 656 960 1,97% 1,82%
Fredrik Lundgren 0 608 136 1,82% 1,69%
Försäkrings AB, Skandia 0 463 470 1,39% 1,29%
Kenneth Svensson 0 460 000 1,38% 1,28%
Sven-Olof Hagelin 0 450 000 1,35% 1,25%
Reidar Östman, privat och genom företag 295 302 2 692 0,89% 8,20%
Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolaget 0 279 994 0,84% 0,78%
Gösta Henry Nydahl 0 276 650 0,83% 0,77%
Paul Mourad  0 223 000 0,67% 0,62%
Carsten Michael Drachmann 0 219 000 0,66% 0,61%
Hitham Al Anzi 0 174 880 0,52% 0,49%
Övriga aktieägare 0 27 564 971 58,96% 54,62%
Totalt 295 302 33 066 362 100,00% 100,00%
Aktier kontrollerade av personer i företagets ledning och styrelse
0 673 548 2,01% 1,85%

IR-Kontakt

Carsten Drachmann IR-kontakt
+45 4063 4036 carsten.drachmann@kebni.com

Prenumerera på våra nyheter