Ägarförteckning

Ägarförteckning per den 3 mars 2021 

Aktieägare

Antal A-aktier

Antal B-aktier

BTA B 210302

Kaptial %

Röster %

AVANZA BANK AB

0

4 262 810

10 419 969

19,86%

19,17%

MAIDA VALE CAPITAL AB

295 302

8 399 681

 

11,76%

14,82%

SWEDBANK AB

0

6 525 868

 

8,83%

8,52%

SVENSKA HANDELSBANKEN AB

0

2 852 929

 

3,86%

3,72%

NORDNET BANK AB

0

2 369 799

 

3,2%

3,09%

PÄRSSON, JAN ROBERT

0

2 228 272

 

3,01%

2,91%

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB

0

1 825 667

 

2,47%

2,38%

LÖNN, MIKAEL

0

1 801 540

 

2,44%

2,35%

SKANDIABANKEN AKTIEBOLAG (PUBL.)

0

1 331 511

 

1,8%

1,74%

BOMAN, ERIK

0

1 010 000

 

1,37%

1,32%

Summa ägarna (ägargrupperat) - innehav B-aktie kapital > 1%

0

33 998 077

 

58,60%

60,02%

Summa övriga ägare

295 302

29 094 954

10 419 969

41,40%

39,98%

Summa 2021-03-02

295 302

63 093 031

 

100,00%

100,00%

IR-Kontakt

Torbjörn Saxmo IR-kontakt
+46 (0)70 916 1482 torbjorn.saxmo@kebni.com

Prenumerera på våra nyheter