Ägarförteckning

Ägarförteckning per den 30 september 2021 

Aktieägare

Antal A-aktier

Antal B-aktier

Kaptial %

Röster %

Jan Robert, Pärsson 0 17 730 000 18,3% 17,8%
Maida Vale Capital AB 295 302 10 999 681 11,7% 14,0%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 0 7 170 873 7,4% 7,2%
Anders, Danielsson 0 2 067 400 2,1% 2,1%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 0 2 043 138 2,1% 2,1%
Bergström, Kenneth William Patrick 0 2 025 530 2,1% 2,0%
Swedbank Försäkring 0 1 960 235 2,0% 2,0%
Boman, Per Erik Lennart 0 1 822 000 1,9% 1,8%
Lönn, Mikael 0 1 648 860 1,7% 1,7%
Requtech AB 0 1 600 000 1,7% 1,6%
Anders Danielsson Trä AB 0 1 357 500 1,4% 1,4%
Löderup, Rune 0 1 136 814 1,2% 1,1%
Ålandsbanken AB, W8IMY 0 1 071 960 1,1% 1,1%
Hosseinian, Daryoush 0 785 000 0,8% 0,8%
Eurenius, Erik 0 772 561 0,8% 0,8%
Övriga 0 42 258 448 43,7% 42,5%
Summa 2021-09-30 295 302 96 450 000 100% 100%

IR-Kontakt

Torbjörn Saxmo IR-kontakt
+46 (0)70 916 1482 torbjorn.saxmo@kebni.com

Prenumerera på våra nyheter