Ägarförteckning

Ägarförteckning per den 30 juni 2021 

Aktieägare

Antal A-aktier

Antal B-aktier

Kaptial %

Röster %

Pärsson, Jan Robert 0 17 424 552 18,0% 17,5%
Maida Vale Capital AB 295 302 10 999 681 11,7% 14,0%
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 0 7 563 897 7,8% 7,6%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 0 2 263 330 2,3% 2,3%
Bergström, Kenneth William Patrick 0 2 025 530 2,1% 2,0%
Lönn, Mikael 0 1 801 540 1,9% 1,8%
Anders, Danielsson 0 1 748 400 1,8% 1,8%
Requtech AB 0 1 600 000 1,7% 1,6%
Boman, Per Erik Lennart 0 1 502 000 1,6% 1,5%
Swedbank Försäkring 0 1 423 582 1,5% 1,4%
Löderup, Rune 0 1 136 814 1,2% 1,1%
Anders Danielsson Trä AB 0 1 091 000 1,1% 1,1%
Aktieinvest FK AB/Emittentservice 0 1 088 759 1,1% 1,1%
Ålandsbanken AB, W8IMY 0 1 071 960 1,1% 1,1%
Eurenius, Erik 0 841 760 0,9% 0,9%
Övriga 0 42 867 195 44,3% 43,1%

Summa 2021-06-30

295 302

96 450 000

100,00%

100,00%

IR-Kontakt

Torbjörn Saxmo IR-kontakt
+46 (0)70 916 1482 torbjorn.saxmo@kebni.com

Prenumerera på våra nyheter