Aktiekapital

Aktiekapitalets utveckling

KebNi har gett ut aktier i två aktieslag, onoterade A-aktier samt noterade B-aktier. Det finns 295 302 A-aktier samt 63 093 031 B-aktier med ett kvotvärde om 0.06846995093227 kronor per aktie. Bolagets aktiebok kontoförs av Euroclear.

År Händelse Nya antal aktier Totalt antal aktier Ökning aktiekapital Nytt aktiekapital Kvotvärde
2014 Nyemission 13 481 146,00   322 595 822 595,00             0,0610182
2014 Utnyttjande av teckn. opt. 28 308 550,00   677 405,00 1 500 000

               0,0529875

2014 Utnyttjande av teckn. opt. 5 408 048,00   129 410,80 1 629 410,80 0,3012937
2014 Utnyttjande av teckn. opt. 2 383 380,00   57 034,29 1 686 445,09 0,7075855
2014 Utnyttjande av teckn. opt. 2 850 000,00   68 115,00 1 754 560,09 0,6156351
2014 Utnyttjande av teckn. opt. 1 250 000,00   29 875,00 1 784 435,09 1,4275481
2014 Utnyttjande av teckn. opt. 1 825 000,00   43 617,50 1 828 052,59 1,0016727
2014 Utnyttjande av teckn. opt. 1 150 000,00   27 485,00 1 855 537,59 1,613510
2014 Utnyttjande av teckn. opt. 1 490 000,00   35 611,00 1 891 148,59               1,2692272 
2014 Utnyttjande av teckn. opt. 780 000,00   18 642,00 1 909 790,59 2,4484495
2014 Utnyttjande av teckn. opt. 2 551 285,00 82 372 257,00 60 975,71 1 970 766,30 0,0239251
2015 Nyemission 22 933 885,00 105 306 142,00 548 693,20 2 519 459,50 0,0239251
2015 Nyemission 25 920 750,00 131 226 892,00 620 153,94 3 139 613,44 0,0239251
2015 Nyemission 14 414 440,00 145 641 332 344 865,48 3 484 478,92 0,0239251
2015 Nyemission 80 301 910,00 225 943 242 1 921 223,20 5 405 702,12               0,0239250
2015 Nyemission 11 717 850,00 237 661 092 280 349,56 5 686 051,68               0,0239250
2015 Nyemission 10 000 000,00 247 661 092 239 250,42 5 925 302,10 0,0239250
2016 Nyemission 30 000 000,00 277 661 092 717 751,26 6 643 053,36  0,0239250
2017 Nyemission 15 837 103,00 293 498 195 378 902,689275 7 021 956,049275 0,0239250
2017 Nyemission 67 733 333 361 231 528 1 620 522,85 8 642 478,90 0,0239250
2017 Utnyttjande av teckn. opt. 10 000 000,00 371 231 528 239 250,42 8 881 729,33 0,0239250
2018 Nyemission 359 038 274 730 269 802 8 590 005,23 17 471 734,557145 0,0239250
2018 Minskning aktiekapital   730 269 802 -16 971 734,56 500 000,00 0,0006847
2019 Nyemission 124 999 999 855 269 801 85 499,9994 585 499,9994               0,0006846
2019 Nyemission 342 107 920,00 1 197 377 721 234 343,93 819 843,9246               0,0006847 
2019 Sammanslagning aktier   11 973 777   819 843,9246 0,0684699
2019 Nyemission 833 333,00 12 807 110 57 058,268684 876 902,193284               0,0684699 
2020 Nyemission 12 807 110,00 25 614 220 876 902,193284 1 753 804,386568               0,0684700 
2020 Utnyttjande av teckn. opt. 1 897 444 27 511 664 129 917,897577 1 883 722,284145               0,0684700
2020 Nyemission 1 600 000 29 111 664 109 551,92 1 993 264,21 0,0684696071
2020 Nyemission 1 750 000 30 861 664 119 822,41 2 113 096,62 0,0684699505

IR-Kontakt

Torbjörn Saxmo IR-kontakt
+46 (0)70 916 1482 torbjorn.saxmo@kebni.com

Prenumerera på våra nyheter