Bolagsstyrning

KebNi är ett svenskt publikt aktiebolag.

KebNi följer aktiebolagslagen (2005:551), de regler och rekommendationer som följer av bolagets listning på NGM Nordic SME, samt den praxis som föreligger för god sed på aktiemarknaden. Dessutom följer bolaget de bestämmelser som föreskrivs i KebNis bolagsordning.

IR-Kontakt

Carsten Drachmann IR-kontakt
+45 4063 4036 carsten.drachmann@kebni.com

Prenumerera på våra nyheter