Bolagsstyrning

KebNi är ett svenskt publikt aktiebolag.

KebNi följer aktiebolagslagen (2005:551), de regler och rekommendationer som följer av bolagets listning på Nasdaq First North Growth Market, samt den praxis som föreligger för god sed på aktiemarknaden. Dessutom följer bolaget de bestämmelser som föreskrivs i KebNis bolagsordning.

IR-Kontakt

Torbjörn Saxmo IR-kontakt
+46 (0)70 916 1482 torbjorn.saxmo@kebni.com

Prenumerera på våra nyheter