Tidigare bolagsstämmor

Extra bolagsstämma den 10 mars 2021

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Förslag till ny bolagsordning

Extra bolagsstämma den 17 juli 2020

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Årsstämma den 13 maj 2020

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Valberedningens förslag

Ny bolagsordning

Extra bolagsstämma den 20 november 2019

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Föreslagen bolagsordning

Extra bolagsstämma den 7 november 2019

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsens förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner

Styrelsen redogörelse för väsentliga händelser enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen

Revisorns yttrande enligt 14 kap 8 § aktiebolagslagen över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 23 april 2019 till 21 oktober 2019

Extra bolagsstämma den 16 oktober 2019

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Revisors yttrande

Styrelsens redogörelse

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner

Årsstämma den 14 maj 2019

Årsstämma ägde rum tisdagen den 14 maj 2019 kl. 14.00 på Memory Hotel i Kista.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Extra bolagsstämma den 24 oktober 2018

Extra bolagsstämma ägde rum onsdagen den 24 oktober 2018 kl. 13.00 i Hotell Memorys lokaler, Kista.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till beslut

Förslag till ny bolagsordning

Årsstämma den 19 juni 2018

Årsstämman ägde rum tisdagen den 19 juni 2018 kl. 14.00 på Memory Hotel i Kista.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmakt

Förslag till ny bolagsordning

Extra bolagsstämma den 24 januari 2018

Extra bolagsstämman ägde rum onsdagen den 24 januari 2018 kl. 10.00 i Hotell Memorys lokaler, Kista.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Justering och viktiga hålltider i planerad företrädesemission

Kallelse till extra bolagsstämma

Rättelse i kallelsen

Tillägg i kallelsen

Fullmakt

Förslag till ny bolagsordning - Bilaga 8

Styrelsens förslag och redogörelse emission B-aktier - Bilaga 9:1

Styrelseredogörelse enl 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) - Bilaga 9:2

Revisorns yttrande över kvittning enl 13 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) - Bilaga 9:3

Revisorns yttrande över redogörelse över väsentliga händelser enl 13 kap. 6 § - Bilaga 9:4

Styrelsens förslag och redogörelse emission A-aktier - Bilaga 10:1

Styrelseredogörelse enl 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) - Bilaga 10:2

Revisorns yttrande över kvittning enl 13 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) - Bilaga 10:3

Revisorns yttrande över redogörelse över väsentliga händelser enl 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) - Bilaga 10:4

Årsstämma 2017

Årsstämma i Advanced Stabilized Technologies Group avhölls den 16 mars 2017 på Memory Hotell i Kista.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

IR-Kontakt

Torbjörn Saxmo IR-kontakt
+46 (0)70 916 1482 torbjorn.saxmo@kebni.com

Prenumerera på våra nyheter