Styrelse och revisor

Styrelsens uppgifter och ansvar följer av svensk lag och inkluderar den övergripande förvaltningen samt kontrollen av bolaget. Styrelsen väljs vid bolagsstämman och består av 3 - 5 ledamöter med lägst 0 och högst 2 suppleanter.

David Svenn Styrelseordförande

Ordförande och styrelseledamot sedan 19 juni 2018

Född: 1983
Utbildning: Juridikprogram vid Lunds universitet och Fil. mag. Luleå tekniska universitet
Andra pågående uppdrag: David Svenn är för närvarande styrelseledamot i Trans Am Consult Aktiebolag. Styrelseledamot och ordförande för Advanced Inertial Measurement Systems Sweden AB. Styrelseledamot och verkställande direktör för ANNO Advokater AB. Suppleant i AhlnérSvenn AB samt suppleant i Snoba AB
Bakgrund: Advokat advokatföreningen. VD ASTG AB
Aktieinnehav i KebNi: 48 528
Övrigt: David Svenn är oberoende i förhållande till företaget och dess ledande befattningshavare och oberoende i förhållande till större aktieägare

Lars Jehrlander Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 16 mars 2016

Född: 1957
Utbildning: Civilingenjör i LiTH i Industriell Ekonomi
Andra pågående uppdrag: Lars Jehrlander är för närvarande styrelseledamot i LGJ Consulting AB.
Bakgrund:
1982-95 Olika befattningar inom Ericsson
1996-98 VP Business Ops. Ericsson Inc, USA
1998-00 VP Business Ops. Ericsson Do, Brasil
2000-02 VD. Allgon Systems AB
2002-03 VD. Blue Factory AB
2003-09 VD. Swe-Dish Satellite Systems AB
2010-15 Sr Marknadschef. FMV
2017 - VD. LGJ Consulting AB
Aktieinnehav i KebNi: 48 020
Övrigt: Lars Jehrlander är oberoende i förhållande till företaget och dess ledande befattningshavare och oberoende i förhållande till större aktieägare

Bengt Jagéus Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 14 maj 2019

Född: 1959
Utbildning: Civilingenjör KTH
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot Hofors Golfklubb. Styrelseledamot Båtstavikens samfällighetsförening
Bakgrund:
1983 Civilingenjör KTH Stockholm
1983 - 2002 Teknik- och Generaldirektör Ovako Steel
2003 - 2004 VD Wirsbo Stålrör
2005 - 2006 VD Atlings Maskinfabrik
2007 - 2007 Direktör Anbud Danieli Tube, Milan
2008 - Projektportföljchef Sandvik Materials Technology
Aktieinnehav i KebNi: 47 000
Övrigt: Bengt Jagéus är oberoende i förhållande till företaget och dess ledande befattningshavare och oberoende i förhållande till större aktieägare

Magnus Edman Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 14 maj 2019

Född: 1967
Utbildning: Elektronikingenjör
Andra pågående uppdrag: Magnus Edman är verkställande direktör i Prevas Development AB
Bakgrund: Bakgrund inom militär produktutveckling i Sverige och Tyskland (SAAB Dynamics och Daimler Chrysler). Medgrundare av företagen Aims AB och Prevas Development AB.
Aktieinnehav i KebNi: 31 200
Övrigt: Magnus Edman är oberoende i förhållande till företaget och dess ledande befattningshavare och oberoende i förhållande till större aktieägare

Jonas Eklind Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 14 maj 2019

Född: 1963
Utbildning: BSc i Fysik från Uppsala universitet, diplom i ledarskap från IFL Executive Education, diplom i ledarskap från Novare Leadership Academy och diplom i marknadsföring från IHM Business School.
Andra pågående uppdrag: Jonas Eklind är för närvarande VD för Azelio AB och styrelseledamot i Deep Power AB.
Bakgrund: VD för WoodEye AB, Nilar AB, Shapeline AB, Morphic Technologies AB, Kitron AB och TiFiC AB. Executive Vice President för Kitron Group AS (Norge). Styrelseordförande i Shapeline AB, Morphic Systems AB, Exergy Fuel Cells (Italien), Dynawind AB, Finshyttan Hydro Power AB, AccaGen (Schweiz), Dynamis AB, Cell Impact AB, Cell Impact (Japan), Scanwind (Norge), Hellbio (Grekland), Aerodyn AB, Kitron Development Sweden AB, Kitron Development Norway och Kitron Flen AB. Styrelseledamot i Kitron Microelectronics Sweden AB och Kitron Microelectronics Norge. Försäljningschef på Helax AB, Nolato AB och Carl Zeiss AB. Forskningsingenjör vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Aktieinnehav i KebNi: 0
Övrigt: Jonas Eklind är oberoende i förhållande till företaget och dess ledande befattningshavare och oberoende i förhållande till större aktieägare

Jan Wäreby Styrelseledamot

Utbildning: Civilingenjör vid Chalmers Tekniska Högskola.
Andra pågående uppdrag: Jan Wäreby är idag Styrelseordförande i RISE AB och styrelseledamot i bl.a. Tobii AB, Gapwaves AB och EKN (Export Kredit Nämnden).
Bakgrund: Jan Wäreby är tidigare Senior Vice President och chef för koncernfunktionen Sales på Ericsson, dessförinnan Senior Vice President och chef för Affärsenheten Multimedia samt vice VD och chef för Sales och Marketing för Sony Ericsson Mobile Communications.

 

Revisor

Tobias Stråhle Revisor

PricewaterhouseCoopers AB är revisor med Tobias Stråhle som huvudansvarig revisor.

IR-Kontakt

Torbjörn Saxmo IR-kontakt
+46 (0)70 916 1482 torbjorn.saxmo@kebni.com

Prenumerera på våra nyheter