Press releases

Press releases are available in Swedish when no translation exists.

FRAMGÅNGSRIKA TESTER MED DEN NYA DSNG DRIVE AWAY ANTENNLÖSNINGEN

KebNi AB (publ) meddelar att testerna med den nya DSNG 1.8 meter Drive Away antennlösningen varit mycket framgångsrika.

Stockholm, 5 maj 2021 - I enlighet med tidigare pressmeddelande 13 oktober 2020 "KebNi-Produkttest startar i Ryssland" informerar KebNi att tester med Satmissions demoantennsystem varit mycket framgångsrika. Tester som både Satmission och partnern i Ryssland genomfört har pågått längre än förväntat på grund av rigorösa tester och COVID-19 pandemin. Satmission antennen har testats mot konkurrerande antennsystem och vårt antennsystem ligger på högsta nivå i alla testmoment från kvalitet, användarvänlighet och prestanda.

Torbjörn Saxmo, VD för KebNi kommenterar "Vi är oerhört glada och på ett ödmjukt sätt stolta över den återkoppling vi har fått. Det stärker våra förutsättningar för fortsatt samarbete med vår partner."

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:

Torbjörn Saxmo, VD

E-post: torbjorn.saxmo@kebni.com

Telefon: +46 (0)709 16 14 82

Om KebNi AB (publ)
KebNi har en lång historia och stor erfarenhet inom marina och landbaserade satellitantennlösningar samt lösningar för tröghetssensorsystem för rörelseavkänning. Företaget, med huvudkontor i Stockholm, är inriktat på att bli en ledande leverantör av tillförlitlig teknik, produkter och lösningar för satellitkommunikation, säkerhet, positionering och stabilisering. KebNis produkter och lösningar riktar sig till statliga, militära och kommersiella kunder. Företaget verkar på en global marknad, direkt och genom ett nätverk av återförsäljare.

KebNi har idag verksamheter inom två olika produktområden - satellitkommunikation och tröghetssensorer. Dessa finns utförligt beskrivna på www.kebni.com.

KebNi "brings stability to a world in motion".

Bolagets aktie (KEBNI B) ar foremal for handel pa Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser ar G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2021 kl 16:55 CET.

IR Contact

Torbjörn Saxmo IR contact
+46 (0)70 916 1482 torbjorn.saxmo@kebni.com

Subscribe to our news