Shareholders

Shareholders as of December 30th, 2020

Shareholders No of A-shares No of B-shares Captial % Votes %
FORMUE NORD MARKEDSNEUTRAL AS 0 3 860 444 6,09% 5,85%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 0 2 999 325 4,73% 4,54%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 0 2 693 584 4,25% 4,08%
SWEDBANK FÖRSÄKRING 0 2 406 082 3,80% 3,64%
LÖNN, MIKAEL 0 1 801 540 2,84% 2,73%
REQUTECH AB 0 1 600 000 2,52% 2,42%
QUALCON AB 0 1 544 178 2,44% 2,34%
SKANDIA, FÖRSÄKRINGS 0 1 262 011 1,99% 1,91%
ÅLANDSBANKEN AB, W8IMY 0 1 071 960 1,69% 1,62%
MAIDA VALE CAPITAL AB 0 1 029 451 1,62% 1,56%
BÄCK, JOHN WILHELM 0 1 000 000 1,58% 1,51%
STRATEGIC WISDOM NORDIC AB 0 876 233 1,38% 1,33%
PÄRSSON, JAN ROBERT 0 840 891 1,33% 1,27%
CHOUHA, TONY 0 765 000 1,21% 1,16%
BERGSTRÖM, KENNETH WILLIAM PATRICK 0 653 953 1,03% 0,99%
Reidar Östman, Privat och genom företag 295 302 0 0,47% 4,47%
Total owners with capital B-shares > 1% 0 24 404 652 38,68% 44,27%
Others 295 302 38 688 379 61,32% 55,73%
Total 2020-12-30 295 302 63 093 031 100,00% 100,00%

IR Contact

Torbjörn Saxmo IR contact
+46 (0)70 916 1482 torbjorn.saxmo@kebni.com

Subscribe to our news