Finansiell kalender och evenemang

Registrering för att delta i Redeye-evenemang sker via www.redeye.se

februari 25 2022
Bokslutskommuniké 2021
maj 12 2022
Delårsrapport Q1 2022
maj 17 2022
Årsstämma 2022
augusti 25 2022
Delårsrapport Q2 2022
november 17 2022
Delårsrapport Q3 2022

IR-Kontakt

Torbjörn Saxmo IR-kontakt
+46 (0)70 916 1482 torbjorn.saxmo@kebni.com

Prenumerera på våra nyheter