Finansiell kalender och evenemang

Registrering för att delta i Redeye-evenemang sker via www.redeye.se

mars 18 2021
Bokslutskommuniké 2020
april 22 2021
Årssredovisning 2020
maj 20 2021
Årsstämma 2021
maj 25 2021
Delårsrapport Q1 2021
augusti 23 2021
Delårsrapport Q2 2021
november 18 2021
Delårsrapport Q3 2021
1
2

IR-Kontakt

Erik Wiberg IR-kontakt
+46 70 561 76 37 erik.wiberg@kebni.com

Prenumerera på våra nyheter