Pressmeddelanden

ASTG förvärvar Satmission AB från Allgon AB

ASTG har idag tecknat ett avtal om att köpa Satmission AB från Allgon AB (noterat på Nasdaq First North Growth Market). Förvärvet, som är en del av ASTG: s strategi, ger en ytterligare produktlinje till ASTG-portföljen. Köpeskillingen består av 2,5 miljoner B-aktier i ASTG AB värderade till cirka 5 475 000 SEK. Parterna har dessutom enats om en 3-årig Earn-out-modell. Förvärvet av Satmission AB ger ASTG ytterligare en orderstock på 3,9 MSEK. Transaktionen kommer att ha ekonomisk effekt från och med 1 april 2020. Allgon AB kommer efter genomförandet av transaktionen att äga cirka 7,5% av aktierna i ASTG AB.

ASTG har idag förvärvat Satmission AB av Allgon AB. Satmission utvecklar, producerar och säljer satellitbaserade marklösningar för broadcast och den militära marknaden. Huvudprodukten och tekniken fokuserar på en så kallad Drive-Away-lösning, som kan monteras på toppen av en bil eller lastbil. Inköpspriset består av 2,5 miljoner ASTG B-aktier värderade till cirka 5 475 000 SEK. Dessutom har parterna kommit överens om en 3-årig earn-out-modell baserad på Satmission AB: s prestanda. Betalning sker baserat på årsomsättning, med en ackumulerad minimibetalning på 4,59 MSEK efter 3 år. Det finns inget överenskommet tak. ASTG har rätt att skjuta upp betalningen fram till februari 2022 för de första år. Transaktionen inkluderar överföring av all personal, teknik, produkter, kunder och kundlistor, utvecklings- och produktionsanläggningar, från Allgon AB till ASTG AB. Med förvärvet av Satmission AB kommer ASTG att lägga till 3,9 MSEK i sin orderstock som kommer att levereras under de kommande månaderna. Transaktionen kommer att ha ekonomisk effekt från och med den 1 april 2020, och ASTG kommer att redovisa hela resultatet för andra kvartalet, 2020 och balansräkningen för Satmission AB i sina finansiella poster under andra kvartalet 2020. Företaget är baserat i Kalix, Sverige.

Förvärvet är en del av ASTG: s accelerations- och diversifieringsstrategi. Satmission har en lång historia av att sälja SatCom-lösningar sedan 2004 och kommer att lägga till ytterligare en produkt till ASTG SatCom-portföljen. Produkterna faller inom segmentet Comms on the Pause (COTP), och tillsammans med det senaste förvärvet av Comms on the Move (COTM) förbättrar ASTG sin konkurrenskraft i segmentet Land-Mobil-segmentet för satellitkommunikation.

"Jag är mycket nöjd med att meddela att ASTG nu lägger till ytterligare en produkt i SatCom-portföljen och jag är glad att välkomna nya och erfarna kollegor till vårt team. Förvärvet öppnar upp för ytterligare synergier inom försäljnings-, marknadsförings-, teknik- och leveranskedjan och utökar vår plattform för att bearbeta nuvarande och framtida marknader", säger Carsten Drachmann, VD på ASTG.

Carsten Drachmann, CEO

e-post: carsten.drachmann@astg.se

Telefon: +45 4063 4036

Om Satmission AB

Satmission är en ledande konstruktör och tillverkare av mobila satellitkommunikationssystem för broadcasting. Satmissions parabolantenner är utvecklade särskilt för mediehus och TV-bolag som behöver höga dataöverföringshastigheter för live-rapportering även under de mest extrema väder- och temperaturförhållanden. Antennerna är designade för att kunna sända innehåll till eller från platser där infrastrukturen är begränsad. Vid sidan av antennprodukter har Satmission också kunderbjudanden som streamingtjänster över LTE1 och satellit.

För mer information om Satmission: www.satmission.com

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

ASTG omfattar det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT-antenner för maritim användning. Företaget säljer även utvecklingsprojekt baserade på C2SAT:s antennplattform. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem (IMU:er) utformade för att mäta rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte finns i Stockholm.

Bolagets är noterat på Nordic SME-börsen.

Denna information är sådan som ASTG AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2020 kl. 21.00 CET.

Filer för nedladdning
2020-08-20
Regulatorisk
2020-08-20
Regulatory
2020-07-27
Regulatorisk
2020-07-27
Regulatory
2020-07-21
Regulatorisk
2020-07-21
Regulatory
2020-07-20
Regulatorisk
1
2
...
14
>>

IR-Kontakt

Carsten Drachmann IR-kontakt
+45 4063 4036 carsten.drachmann@kebni.com

Prenumerera på våra nyheter