Pressmeddelanden

ASTG har ingått ett ramavtal med SAAB Dynamics AB

ASTG har idag tecknat ett ramavtal med Saab Dynamics AB för att vara en viktig komponentleverantör till deras nästa generations Light Anti-Tank Weapon, även känd som NLAW. Ramavtalets räckvidd är ett kontrakt på 10,8 MSEK. Det täcker en utvecklingsfas som ska genomföras under de kommande 24 månaderna följt av industrialisering. Avtalet innehåller även kommersiella villkor för produktion och volymleverans, inklusive rabattstruktur för stora volymorder. Tidpunkt för beställningar och volymleveranser är föremål för SAAB Dynamics försäljningstakt.

Undertecknandet av detta ramavtal med Saab Dynamics AB är ett resultat av det Letter of Intent som aviserades av Advanced Stabilised Technologies Group den 12 december 2019.

Värdet på ramavtalet är 10,8 MSEK och, som tidigare meddelats, kommer utvecklingsprogrammet att genomföras i faser. ASTG fick den första arbetsordern den 7 februari 2020 och kommer att fortsätta att ta emot nya arbetsorder från Saab Dynamics AB, tills dess att utvecklingsprogrammet är klart. Parterna förväntar sig en 24-månadersperiod för utveckling, med förbehåll för framgång i genomförande och potentiell anpassning av krav, följt av en fas av industrialisering och produktionsberedskap.

Kommersiella villkor för volymleverans, rabattstruktur för stora volymorder samt investeringar i test- och produktionsutrustning har också definierats i ramavtalet. Den exakta tidpunkten för order och produktionsvolymer är föremål för SAAB Dynamics framgång med att sälja NLAW-systemet.

Carsten Drachmann, CEO

e-post: carsten.drachmann@astg.se

Telefon: +45 4063 4036

ASTG omfattar det helägda dotterbolaget AIMS AB & Satmission AB.

https://www.astg.se/

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT-antenner för maritim användning. Företaget säljer även utvecklingsprojekt baserade på C2SAT:s antennplattform. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem (IMU:er) utformade för att mäta rörelser i tre dimensioner. Satmission AB är en ledande konstruktör och tillverkare av mobila Satellitkommunikationssystem för broadcasting.

Bolagets säte finns i Stockholm.

Bolagets är noterat på Nordic SME-börsen.

Denna information är sådan som ASTG AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 june 2020 kl. 15.30 CET.

IR-Kontakt

Carsten Drachmann IR-kontakt
+45 4063 4036 carsten.drachmann@kebni.com

Prenumerera på våra nyheter