Pressmeddelanden

ASTG utvidgar företagets globala marknadsnärvaro till Nordamerika och Indien

ASTG förstärker ytterligare sitt globala försäljningsnätverk och närvaro i Indien och Nordamerika genom att teckna avtal med den indiska arméns veteran och generalmajor Ramakrishnan och den före detta amerikanska marinofficeren, Nelson Santini.

I linje med förstärkningen av företagets försäljningsstrategi och marknadsnärvaro har ASTG tecknat avtal med erfarna försäljnings- och företagskonsulter med bas i Indien och Nordamerika. Avtalen är prestationsbaserade och kopplade till orderingång.

General Ramakrishnan är försäljningsansvarig för Indien, Sri Lanka och Bangladesh. Generalen har en professionell bakgrund som militär och telekommunikationspionjär med över 37 års erfarenhet dedikerad till innovation, konceptualisering och tillhandahållande av kommunikationstjänster och IT-tjänster på taktiska, operativa och strategiska nivåer samt regelbundna militära exponeringar från de indiska väpnade styrkorna. Han har också bidragit till utarbetandet av policydokument inom regeringsregelverk, skrivande anbud, RFP, EOI etc..

Nelson Santini är försäljningsansvarig för USA och Kanada. Herr Santini innehar examen från US Naval Academy och är veteran från amerikanska ubåtsflottan. Han har erfarenhet från över 25 år av framgångsrikt ledarskap inom företagsförsäljnings- och verksamhetsroller, med en framgångsrik rad erfarenheter av företagande och start-ups. Han har erfarenhet inom branscher som inkluderar DoD och USA:s regering, datacenter, SatCom, telekommunikation, olja och gas, IoT och rymdteknologi samt andra områden.

"USA är den största marknaden i världen och vi ser bra möjligheter i Indien för vår portfölj, både i SatCom och Inertial Sensing. Lokal närvaro är en kritisk komponent för att marknadsföra och positionera våra produkter, och jag är glad att välkomna general Ramakrishnan och Nelson Santini till vår försäljningsorganisation. De är båda erfarna lösningsorienterade försäljningschefer med en stark militär bakgrund och exponering inom kommersiell industri, vilket gör att de kan engagera sig på rätt nivå med våra kunder. Detta är en stark förbättring av våra globala försäljningsfunktioner. ", Säger Henrik Asbjørn, Chief Sales Officer på ASTG.

Carsten Drachmann, CEO

e-post: carsten.drachmann@astg.se

Telefon: +45 4063 4036

ASTG omfattar det helägda dotterbolaget AIMS AB & Satmission AB.

https://www.astg.se/

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT-antenner för maritim användning. Företaget säljer även utvecklingsprojekt baserade på C2SAT:s antennplattform. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem (IMU:er) utformade för att mäta rörelser i tre dimensioner. Satmission AB är en ledande konstruktör och tillverkare av mobila Satellitkommunikationssystem för broadcasting.

Bolagets säte finns i Stockholm.

Bolagets är noterat på Nordic SME-börsen.

Filer för nedladdning

IR-Kontakt

Carsten Drachmann IR-kontakt
+45 4063 4036 carsten.drachmann@kebni.com

Prenumerera på våra nyheter