Pressmeddelanden

JAN WÄREBY ADJUNGERAD TILL KEBNI AB STYRELSE

KebNi AB får härmed meddela att Jan Wäreby har adjungerats till KebNi ABs styrelse.

Stockholm, 15 januari 2021 - KebNi AB får härmed meddela att Jan Wäreby har adjungerats till KebNi ABs styrelse. KebNi AB kommer under våren 2021 att kalla till extra bolagsstämma med förslag om att välja in Jan Wäreby i KebNi AB styrelse.

"Jan Wärebys långa erfarenhet från teknikbolag och hans djupa kunskap inom försäljning innebär att vi blir än bättre rustade att ta bolagets produkter till nästa nivå försäljningsmässigt. Vi är mycket glada över att Jan Wäreby kommer in i bolaget", säger styrelsens ordförande David Svenn.

Jan Wäreby är idag Styrelseordförande i RISE AB och styrelseledamot i bl.a. Tobii AB, Gapwaves AB och EKN (Export Kredit Nämnden).

Jan Wäreby är tidigare Senior Vice President och chef för koncernfunktionen Sales på Ericsson, dessförinnan Senior Vice President och chef för Affärsenheten Multimedia samt vice VD och chef för Sales och Marketing för Sony Ericsson Mobile Communications. Han är utbildad Civilingenjör vid Chalmers Tekniska Högskola.

FRÅGOR BESVARAS AV STYRELSENS ORDFÖRANDE:

David Svenn

Telefon: +46 (0)70 331 09 95

KebNi AB är ett börsnoterat företag på Nasdaq First North Growth Market-börsen i Sverige med fokus på att bli en ledande leverantör av pålitlig teknik, produkter och lösningar för säkerhet, platsprecision och stabilisering.

Det värde KebNi tillför sina kunder erbjuder skräddarsydda högteknologiska lösningar som är pålitliga och stabila. KebNi "brings stability to a world in motion".

Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige och har en lång historia och erfarenhet av marina satellitantennlösningar och lösningar för tröghetsrörelseavkänning.

KebNi marknadsför sina produkter genom tre affärsområden. KebNi Maritime for Maritime Satellite Antennas, KebNi Inertial Sensing for Inertial Measuring Units och KebNi Land Mobile for Communication on the Move (COTM) samt Communication on the Pause (COTP) antenner.

Företaget verkar på globala marknader och når kunder både direkt och genom ett nätverk av återförsäljare.

KebNis produkter och lösningar riktar sig till statliga och militära kunder samt kommersiella kunder inom industrier för robotik och självkörande fordon.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market [KEBNI B] och bolagets Certifierade Adviser är Redeye AB (certifiedadivser@redeye.se, +46 8 121 576 90)

Denna information är sådan som KebNi AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR).

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 januari 2021 kl.16:30 CET.

IR-Kontakt

Torbjörn Saxmo IR-kontakt
+46 (0)70 916 1482 torbjorn.saxmo@kebni.com

Prenumerera på våra nyheter