Pressmeddelanden

KEBNI AB SÄGER UPP VD

Styrelsen i KebNi AB (bolaget) har idag beslutat att, med omedelbar verkan, avsluta Carsten Drachmanns VD-uppdrag i bolaget.

Stockholm, Sverige, 4 november 2020 - KebNi AB har precis avslutat en nyemission som tecknades till ca 21 %. Styrelsen har i och med utfallet av nyemissionen bedömt att bolaget behöver en ny ledning som kan återvinna bolagets förtroende på marknaden. Därtill är det styrelsens bedömning att bolaget, i än högre grad, behöver fokusera på försäljningen av bolagets produkter.

Bolaget kommer nu att påbörja en rekryteringsprocess för att anställa en VD med tydligt fokus på en kraftig acceleration av försäljningsinsatserna av bolagets produkter.

Styrelsen har idag utsett Erik Wiberg till tillförordnad VD i bolaget. Erik Wiberg är idag ansvarig för bolagets framgångsrika affärsområde, Land Mobile.

Frågor besvaras av styrelsen ordförande, David Svenn, på telefon: 070-331 09 95.

Om KebNi AB

KebNi AB är ett börsnoterat företag på Nasdaq First North Growth Market-börsen i Sverige med fokus på att bli en ledande leverantör av pålitlig teknik, produkter och lösningar för säkerhet, platsprecision och stabilisering.

Det värde KebNi tillför sina kunder erbjuder skräddarsydda högteknologiska lösningar som är pålitliga och stabila. KebNi "brings stability to a world in motion".

Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige och har en lång historia och erfarenhet av marina satellitantennlösningar och lösningar för tröghetsrörelseavkänning.

KebNi marknadsför sina produkter genom tre affärsområden. KebNi Maritime for Maritime Satellite Antennes, KebNi Inertial Sensing for Inertial Measuring Units och KebNi Land Mobile for Communication on the Move (COTM) samt Communication on the Pause (COTP) antenner.

Företaget verkar på globala marknader och når kunder både direkt och genom ett nätverk av återförsäljare.

KebNis produkter och lösningar riktar sig till statliga och militära kunder samt kommersiella kunder inom industrier för robotik och självkörande fordon.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market [KEBNI B] och bolagets Certifierade Adviser är Redeye AB (certifiedadivser@redeye.se, +46 8 121 576 90)

Denna information är sådan som KebNi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 04 november 2020 kl. 17.35 CET.

Filer för nedladdning

IR-Kontakt

Torbjörn Saxmo IR-kontakt
+46 (0)70 916 1482 torbjorn.saxmo@kebni.com

Prenumerera på våra nyheter