Pressmeddelanden

KEBNI FÅR YTTERLIGARE EN BESTÄLLNING FRÅN SAAB DYNAMICS

KebNi AB (publ) har mottagit en beställning från SAAB Dynamics i enlighet med nuvarande ramavtal. Ordervärde 2 590 000 kronor.

Stockholm, 3 mars 2021 - KebNi AB (publ) har den 15 februari 2021 erhållit ytterligare en beställning avseende utvecklingsarbete av en tröghetssensor (IMU) till SAAB Dynamics. Beställningen är i enlighet med det ramavtal om utveckling som SAAB Dynamics och KebNi ingick den 17 juni 2020. Det totala ordervärdet är på 2 590 000 kronor och inkluderar även viss hårdvara. Detta markerar att parterna nu går in i nästa fas i utvecklingsprogrammet som löper på enligt överenskommen tidplan med SAAB Dynamics.

Torbjörn Saxmo VD KebNi kommenterar "Vi är oerhört stolta över det förtroende vi har fått från SAAB Dynamics för att utveckla en specialanpassad IMU för en så avancerad applikation som NLAW"

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:

Torbjörn Saxmo, VD

E-post: torbjorn.saxmo@kebni.com

Telefon: +46 (0)709 16 14 82

Om KebNi AB

KebNi AB är ett börsnoterat företag på Nasdaq First North Growth Market-börsen i Sverige med fokus på att bli en ledande leverantör av pålitlig teknik, produkter och lösningar för säkerhet, positionering och stabilisering.

Det värde KebNi tillför sina kunder erbjuder skräddarsydda högteknologiska lösningar som är pålitliga och stabila. KebNi "brings stability to a world in motion".

Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige och har en lång historia och erfarenhet av marina satellitantennlösningar och lösningar för tröghetsrörelseavkänning.

KebNi marknadsför sina produkter genom tre affärsområden. KebNi Maritime for Maritime Satellite Antennas, KebNi Inertial Sensing for Inertial Measuring Units och KebNi Land Mobile for Communication on the Move (COTM) samt Communication on the Pause (COTP) antenner.

Företaget verkar på globala marknader och når kunder både direkt och genom ett nätverk av återförsäljare.

KebNis produkter och lösningar riktar sig till statliga och militära kunder samt kommersiella kunder inom industrier för robotik och självkörande fordon.

Bolagets aktie (KEBNI B) ar foremal for handel pa Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser ar G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 mars 2021 kl 11:30 CET.

IR-Kontakt

Torbjörn Saxmo IR-kontakt
+46 (0)70 916 1482 torbjorn.saxmo@kebni.com

Prenumerera på våra nyheter