Pressmeddelanden

KEBNI HAR LEVERERAT FÖRSTA IMU-PROTOTYPER TILL SAAB DYNAMICS

KebNi AB (publ) har levererat två IMU-prototyper till SAAB Dynamics.

Stockholm, 31 mars 2021 - I enlighet med tidigare pressmeddelande den 3 mars 2021 " KebNi får ytterligare en beställning från Saab Dynamics" har KebNi idag den 31 mars 2021 levererat två IMU-prototyper till SAAB Dynamics. Hårdvaran är en delleverans av den senaste beställningen från SAAB Dynamics inom det ramavtal om utveckling som SAAB Dynamics och KebNi ingick den 17 juni 2020. IMU-prototyperna ska användas för integrationstest och utvärdering hos SAAB Dynamics.

"Detta är en viktig milstolpe i utvecklingsprojektet där kunden praktiskt kommer att verifiera om våra mekaniska och elektriska gränssnitt lever upp till deras förväntningar vilket jag är övertygad om att de kommer att göra." kommenterar Lars Walander, Produktutvecklingschef KebNi Inertial Sensing.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:

Torbjörn Saxmo, VD

E-post: torbjorn.saxmo@kebni.com

Telefon: +46 (0)709 16 14 82

Om KebNi AB (publ)
KebNi har en lång historia och stor erfarenhet inom marina och landbaserade satellitantennlösningar samt lösningar för tröghetssensorsystem för rörelseavkänning. Företaget, med huvudkontor i Stockholm, är inriktat på att bli en ledande leverantör av tillförlitlig teknik, produkter och lösningar för satellitkommunikation, säkerhet, positionering och stabilisering. KebNis produkter och lösningar riktar sig till statliga, militära och kommersiella kunder. Företaget verkar på en global marknad, direkt och genom ett nätverk av återförsäljare.

KebNi har idag verksamheter inom två olika produktområden - satellitkommunikation och tröghetssensorer. Dessa finns utförligt beskrivna på www.kebni.com.

KebNi "brings stability to a world in motion".

Bolagets aktie (KEBNI B) ar foremal for handel pa Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser ar G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

IR-Kontakt

Torbjörn Saxmo IR-kontakt
+46 (0)70 916 1482 torbjorn.saxmo@kebni.com

Prenumerera på våra nyheter