Pressmeddelanden

KEBNI LÄMNAR IN PATENTENTANSÖKAN BASERAD PÅ EN NY SENSORAPPLIKATION FÖR PERSONSÄKERHET

KebNi lämnar in en patentansökan för ett personsäkerhetssystem baserat på sin expertis att mäta rörelser

Stockholm den 9 juli 2021 - KebNi AB (publ) har lämnat in en patentansökan om strukturell statusövervakning och personlig säkerhet för byggnadsställningar.

Torbjörn Saxmo, VD för KebNi, förklarar: "Personlig säkerhet vid byggnadsställning är en global utmaning. Genom vår expertis har vi identifierat en innovativ metod att övervaka ställningssäkerheten på ett tillförlitligt, enkelt, kostnadseffektivt och integritetsvänligt sätt. Genom ett samarbete med branschledaren nås marknaden snabbt där vi tänker hjälpa till att förebygga skador och även rädda liv. "

Lösningen är skräddarsydd för applikationen baserat på KebNi Inertial Sensings djupa tekniska kunskap. Applikationen känner knappt märkbara vibrationer och rörelser på byggnadsställningen och sensorfusionstekniken bearbetar sensordata med artificiell intelligens, vilket ger robust och noggrann övervakning och varningar i realtid. KebNis teknik är aktiv och tillförlitlig tills ställningen demonteras.

Expert inom området informerar: "Även om byggnadsställningssystem inspekteras innan de används, har slitage under de installerade månaderna och åren visat sig ha en betydande negativ inverkan på styrka och säkerhet.

Teknisk genomförbarhet och affärspotential har utvärderats och verifierats med utmärkta resultat genom både teoretiska och praktiska studier under första halvåret 2021, allt i samarbete med den marknadsledande ställningsleverantören. Utvecklingsfasen pågår och kommer att fortsätta till början av 2022, då storskaliga tester och kommersialisering påbörjas.

Kristian Wallin (CCO) kommenterar "Jag är oerhört glad över den här säkerhetslösningen eftersom den låter oss nå nischade kundsegment som vi inte har nått tidigare och självklart också på grund av dess enorma marknadspotential. Det känns också glädjande att kunna delge denna nyhet på grund av dess strategiska betydelse: detta är den första, av en lång lista, med skräddarsydda, fristående lösningar baserade på KebNis IMU teknik. Lösningar som kommer att tjäna många branscher och användningsfall, som både diversifierar och multiplicerar KebNis intäkter. Det kommer att finnas KebNi-derivat överallt. "

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:

Torbjörn Saxmo, VD

E-post: torbjorn.saxmo@kebni.com

Telefon: +46 (0)709 16 14 82

Om KebNi AB (publ)
KebNi har en lång historia och stor erfarenhet inom marina och landbaserade satellitantennlösningar samt lösningar för tröghetssensorsystem för rörelseavkänning. Företaget, med huvudkontor i Stockholm, är inriktat på att bli en ledande leverantör av tillförlitlig teknik, produkter och lösningar för satellitkommunikation, säkerhet, positionering och stabilisering. KebNis produkter och lösningar riktar sig till statliga, militära och kommersiella kunder. Företaget verkar på en global marknad, direkt och genom ett nätverk av återförsäljare.

KebNi har idag verksamheter inom två olika produktområden - satellitkommunikation och tröghetssensorer. Dessa finns utförligt beskrivna på www.kebni.com.

KebNi "brings stability to a world in motion".

Bolagets aktie (KEBNI B) ar foremal for handel pa Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser ar G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2021 kl 14:45 CET.

IR-Kontakt

Torbjörn Saxmo IR-kontakt
+46 (0)70 916 1482 torbjorn.saxmo@kebni.com

Prenumerera på våra nyheter