Ägarförteckning

Ägarförteckning per den 11 maj 2021 

Aktieägare

Antal A-aktier

Antal B-aktier

Kaptial %

Röster %

Jan Pärsson

0

17 000 000

17,57%

17,10%

MAIDA VALE CAPITAL AB

295 302

10 999 681

11,67%

14,04%

Avanza Bank AB 0 8 174 646 8,45% 8,22%

SWEDBANK AB

0

6 706 299

6,93%

6,75%

SVENSKA HANDELSBANKEN AB

0

3 602 257

3,72%

3,62%

NORDNET BANK AB

0

3 563 248

3,68%

3,58%

Danske Bank A/S

0

2 421 077

2,50%

2,44%

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB

0

2 181 277

2,25%

2,19%

Kenneth Bergström 

0

2 019 530

2,09%

2,03%

Mikael Lönn

0

1 801 540

1,86%

1,81%

Pareto Securities AB

0

1 405 034

1,45%

1,41%

Skandiabanken AB

0

1 322 674

1,37%

1,33%

Erik Boman

0

1 322 000

1,37%

1,33%

Erik Penser Bank AB 0 1 207 077

1,25%

1,21%

Rune Löderup  0 1 136 814

1,18%

1,14%

Aktieinvest FK AB/Emittentservice 0 1 088 759

1,13%

1,10%

Summa övriga ägare

295 302

30 498 087

31,53%

30,70%

Summa 2021-05-11

295 302

96 450 000

100,00%

100,00%

IR-Kontakt

Torbjörn Saxmo IR-kontakt
+46 (0)70 916 1482 torbjorn.saxmo@kebni.com

Prenumerera på våra nyheter